ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
06 มิ.ย. 2562
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 มิ.ย. 2562
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืื้อไข่ไก่ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
29 พ.ค. 2562
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสัญญาณไฟฟฉูกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
27 พ.ค. 2562
25 ประกาศ ปปช01 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
26 พ.ค. 2562
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 พ.ค. 2562
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
5
23 พ.ค. 2562
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 พ.ค. 2562
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
21 พ.ค. 2562
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
4
21 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59