ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
02 มี.ค. 2559
282 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเกาะค่างขาว ดาวน์โหลดเอกสาร
33
18 ก.พ. 2559
283 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองสูญ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
18 ก.พ. 2559
284 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
02 ก.พ. 2559
285 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
20 ม.ค. 2559
286 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
04 ม.ค. 2559
287 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
44
30 ธ.ค. 2558
288 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
11 ธ.ค. 2558
289 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
11 ธ.ค. 2558
290 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
48
08 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59