ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
03 ส.ค. 2559
272 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
04 ก.ค. 2559
273 รายชื่อผู้ขอรับเอกสารสอบราคาโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายลิ้มกาเฉื้อง (จันดี-สวนขัน) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
07 มิ.ย. 2559
274 ประชาสัมพันธ์สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
01 มิ.ย. 2559
275 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
04 พ.ค. 2559
276 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
05 เม.ย. 2559
277 ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองสูญ หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
31
16 มี.ค. 2559
278 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวีบนหลังท่อ สายหมู่บ้านจันดีเมืองใหม่ ซอย 7 หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
29
16 มี.ค. 2559
279 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะค่างขาว หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
16
16 มี.ค. 2559
280 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
02 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59