ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
05 ก.ย. 2559
272 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
03 ส.ค. 2559
273 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
04 ก.ค. 2559
274 รายชื่อผู้ขอรับเอกสารสอบราคาโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายลิ้มกาเฉื้อง (จันดี-สวนขัน) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
07 มิ.ย. 2559
275 ประชาสัมพันธ์สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 มิ.ย. 2559
276 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
04 พ.ค. 2559
277 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
05 เม.ย. 2559
278 ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองสูญ หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
33
16 มี.ค. 2559
279 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวีบนหลังท่อ สายหมู่บ้านจันดีเมืองใหม่ ซอย 7 หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
32
16 มี.ค. 2559
280 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะค่างขาว หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
18
16 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59