ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประสงค์-บรรจบสายคลองสูญ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
05 พ.ค. 2560
262 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
01 พ.ค. 2560
263 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
03 เม.ย. 2560
264 ผลการสอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
27 มี.ค. 2560
265 ประกาศเทศฐาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
04 ม.ค. 2560
266 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ปนะจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
04 ม.ค. 2560
267 รายชื่อผู้ขอรับเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
22
04 พ.ย. 2559
268 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
04 ต.ค. 2559
269 รายชื่อผู้ขอรับเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจินดา ดาวน์โหลดเอกสาร
22
22 ก.ย. 2559
270 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
05 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59