ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางพร้อมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตสายศาลาคุณพ่อ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
05 พ.ค. 2560
262 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประสงค์-บรรจบสายคลองสูญ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
05 พ.ค. 2560
263 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 พ.ค. 2560
264 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
03 เม.ย. 2560
265 ผลการสอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
27 มี.ค. 2560
266 ประกาศเทศฐาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
04 ม.ค. 2560
267 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ปนะจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 ม.ค. 2560
268 รายชื่อผู้ขอรับเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
23
04 พ.ย. 2559
269 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
04 ต.ค. 2559
270 รายชื่อผู้ขอรับเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจินดา ดาวน์โหลดเอกสาร
24
22 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59