ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
16
28 มิ.ย. 2560
252 สอบราคาโครงการต่อเติมโรงจอดรถยนต์อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
26 มิ.ย. 2560
253 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการต่อเติมโรงจอดรถอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
23 มิ.ย. 2560
254 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างงถนน คสล.สายซอยควนกลาง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
22 มิ.ย. 2560
255 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแหลม หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
14
22 มิ.ย. 2560
256 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยควนกลาง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
20 มิ.ย. 2560
257 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแหลม หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
20 มิ.ย. 2560
258 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยประสงค์-บรรจบถนนสายคลองสูญ หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
13
10 มิ.ย. 2560
259 ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางพร้อมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตสายศาลาคุณพ่อ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 มิ.ย. 2560
260 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
06 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59