ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแท่นตั้งเครื่องสูบน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
0
09 เม.ย. 2562
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์โค้งขนาด 5*8 เมตร พร้อมผูกผ้าและตกแต่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
0
09 เม.ย. 2562
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโรงเก็บเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 โรง ดาวน์โหลดเอกสาร
0
05 เม.ย. 2562
254 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
05 เม.ย. 2562
255 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
04 เม.ย. 2562
256 ประกาศแผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนลิ้มกาเฉื้อง ถนนหน้าสถานีรถไฟ ถนนประชาธิปัตย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
04 เม.ย. 2562
257 ประกาศโครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนลิ้มกาเฉื้ยง ถนนหน้าสถานีรถไฟ ถนนประชาธิปัตย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 เม.ย. 2562
258 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 เม.ย. 2562
259 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 เม.ย. 2562
260 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80