ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
20
31 ต.ค. 2560
242 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
30 ต.ค. 2560
243 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
03 ต.ค. 2560
244 สรุปผลการจัดซ์้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
04 ก.ย. 2560
245 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 ส.ค. 2560
246 ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้งถนน คสล. สายซอยควนกลาง หมู่ที่5 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
27 ก.ค. 2560
247 ผลการสอบราคาโครงการต่อเติมโรงจอดรถอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
27 ก.ค. 2560
248 ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแหลม หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
22
21 ก.ค. 2560
249 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
04 ก.ค. 2560
250 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
16
28 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59