ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ เพื่อใช้ในวันที่ 16 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
11 เม.ย. 2562
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เอกสารประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
11 เม.ย. 2562
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง(ชุดเล็ก)ในระหว่างวันที่11-14 เมษายน2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
10 เม.ย. 2562
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโรงเก็บเครื่องสูบน้ำประจำปี 2562 จำนวน2 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
1
10 เม.ย. 2562
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์(หน้าจั่ว)ขนาด5*8 เมตร โครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
10 เม.ย. 2562
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิล ดาวน์โหลดเอกสาร
3
09 เม.ย. 2562
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต็นท์โค้ง ขนาด 5x8 เมตร พร้อมผูกผ้า ในวันที่ 13 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
09 เม.ย. 2562
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพานดอกไม้สด สำหรับรดน้ำผู้สูงอายุ ในวันที่ 13 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
09 เม.ย. 2562
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
0
09 เม.ย. 2562
250 ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
0
09 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80