ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
4
17 เม.ย. 2562
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน7รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
0
17 เม.ย. 2562
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
0
17 เม.ย. 2562
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแพลอยสะเดาะเคราะห์ ดาวน์โหลดเอกสาร
0
11 เม.ย. 2562
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องเสียง ในวันที่16 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
11 เม.ย. 2562
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ เพื่อใช้ในวันที่ 16 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
11 เม.ย. 2562
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เอกสารประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
11 เม.ย. 2562
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง(ชุดเล็ก)ในระหว่างวันที่11-14 เมษายน2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
10 เม.ย. 2562
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโรงเก็บเครื่องสูบน้ำประจำปี 2562 จำนวน2 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
1
10 เม.ย. 2562
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์(หน้าจั่ว)ขนาด5*8 เมตร โครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
10 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79