ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 สรุปผลการจัดซืิ้อ/จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือน ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
03 ม.ค. 2561
232 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองสูญ หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
27
20 ธ.ค. 2560
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
06 ธ.ค. 2560
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
06 ธ.ค. 2560
235 สรุปผลการจัดซ์ื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
04 ธ.ค. 2560
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุง-ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม สายคลองจันดี 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
30 พ.ย. 2560
237 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุง-ซ่้อมแซมถนน สายคลองจันดี8(OVERLAY) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
22 พ.ย. 2560
238 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.สายคลองจันดี 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
21 พ.ย. 2560
239 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
02 พ.ย. 2560
240 หระชาสัมพันธ์ ราคากลางอาหารเสริม(นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59