ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ สายศูนย์การค้าถึงคูระบายน้ำประปาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
11 เม.ย. 2561
222 สรุปผลการจัดซ์้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 เม.ย. 2561
223 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ สายศูนย์การค้าถึงคูระบายน้ำประปาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
15 มี.ค. 2561
224 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำสายศูนย์การค้า ถึงคูระบายน้ำประปาเก่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
08 มี.ค. 2561
225 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
02 มี.ค. 2561
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายคลองสูญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
27 ก.พ. 2561
227 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการกาอสร้างคูระบายน้ำสาย ศูนย์การค้า ถึง คูระบายน้ำประปาเก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
11
19 ก.พ. 2561
228 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลงสูญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
09 ก.พ. 2561
229 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 ก.พ. 2561
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองสูญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
01 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59