ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าสำนักงานตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
13
08 มิ.ย. 2561
212 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 มิ.ย. 2561
213 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 มิ.ย. 2561
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลจันดี หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
22 พ.ค. 2561
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
11 พ.ค. 2561
216 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม ถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลจันดี หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
11
07 พ.ค. 2561
217 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 พ.ค. 2561
218 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 พ.ค. 2561
219 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย สกย.-นายาว หมู่ที่ 5 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 เม.ย. 2561
220 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม ถนนสายลิ้มกาเฉื้อง(จันดี-สวนขัน) หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
10
30 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59