ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศก่อสร้างโครงการคูระบายน้ำ คสล.จากคลองจันดี 8 -ถนนประชาธิปัตย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
10 พ.ค. 2562
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มจัดประชุมประชาคม (ประชาคมเมือง) ดาวน์โหลดเอกสาร
0
08 พ.ค. 2562
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์416-43-0003 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
08 พ.ค. 2562
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 489-61-0027 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
08 พ.ค. 2562
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร จำนวน 4รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
03 พ.ค. 2562
206 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
02 พ.ค. 2562
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้วัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 พ.ค. 2562
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
0
01 พ.ค. 2562
209 ประกาศ ปปช01โครงการก่อสร้างถนนสายพรุแซงใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 เม.ย. 2562
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้่า ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80