ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
3
25 ต.ค. 2561
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 ต.ค. 2561
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
11 ต.ค. 2561
204 สรุปการจัดซิ้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
01 ต.ค. 2561
205 ราายงานผลการจัดซืั้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ต.ค. 2561
206 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
03 ก.ย. 2561
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี(ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
07 ส.ค. 2561
208 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 ส.ค. 2561
209 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
26 ก.ค. 2561
210 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
02 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59