ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศผู้ชยะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ของเทศบาลในรูปแบบปฏทิน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
15 พ.ย. 2561
192 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
12 พ.ย. 2561
193 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ 6 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 พ.ย. 2561
194 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
19
07 พ.ย. 2561
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
07 พ.ย. 2561
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
06 พ.ย. 2561
197 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 พ.ย. 2561
198 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 พ.ย. 2561
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 พ.ย. 2561
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59