ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
5
21 พ.ค. 2562
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
6
21 พ.ค. 2562
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
21 พ.ค. 2562
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
17 พ.ค. 2562
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงระบบปฎิบัติการพร้อมโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์416-51-0019 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
16 พ.ค. 2562
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
5
15 พ.ค. 2562
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
13 พ.ค. 2562
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน3รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
13 พ.ค. 2562
199 ประกาศ ปปช01 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
7
10 พ.ค. 2562
200 ประกาศประกสดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาสร้าง (ซอยหมอบุตร) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
10 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80