ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1
09 เม.ย. 2563
12 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
02 เม.ย. 2563
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล 2227 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
02 เม.ย. 2563
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-2032 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
02 เม.ย. 2563
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายอักษร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ดิจิลทัลชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
0
01 เม.ย. 2563
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 เม.ย. 2563
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
0
01 เม.ย. 2563
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
0
30 มี.ค. 2563
19 ประกาศผู้ชนะการเสนิราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
0
30 มี.ค. 2563
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
0
29 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80