ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
02 ส.ค. 2562
12 ประกาศ ปปช01โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซอยประสงค์-บรรจบลสายคลองสูญ หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 ส.ค. 2562
13 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ก.ค. 2562
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงหารปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงส่วางถนนลิ้มกาเฉื้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
26 มิ.ย. 2562
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุแซงใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
26 มิ.ย. 2562
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาสร้าง(ซอยหมอบุตร) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
26 มิ.ย. 2562
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนสายซอยโรงงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
26 มิ.ย. 2562
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.จากถนนคลองจันดี8 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
26 มิ.ย. 2562
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น สายศาลาคุณพ่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
25 มิ.ย. 2562
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59