ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล. สายเชื่อมสำโรง-นาสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
27 ส.ค. 2562
172 ประกาศ ปปช01โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. สายเชื่อม คลองสำโรง - นาส้ราง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
21 ส.ค. 2562
173 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
02 ส.ค. 2562
174 ประกาศ ปปช01โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซอยประสงค์-บรรจบลสายคลองสูญ หมู่ที่ 3 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
22
01 ส.ค. 2562
175 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างโครงการถนนคสล.สายซอยประสงค์ - บรรจบสายคลองสูญ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 ส.ค. 2562
176 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562
9
09 ก.ค. 2562
177 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 ก.ค. 2562
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงหารปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงส่วางถนนลิ้มกาเฉื้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
26 มิ.ย. 2562
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุแซงใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
26 มิ.ย. 2562
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาสร้าง(ซอยหมอบุตร) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
26 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81