ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศผู้เสนอราคา ซ่อมชุดลากจูงเรือไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
06 ธ.ค. 2561
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 ธ.ค. 2561
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
3
04 ธ.ค. 2561
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
04 ธ.ค. 2561
175 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
03 ธ.ค. 2561
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำภายในสนำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
03 ธ.ค. 2561
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
03 ธ.ค. 2561
178 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย 6 ล้อ 6 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
30 พ.ย. 2561
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
4
29 พ.ย. 2561
180 ประการศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
28 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59