ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุแซงใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
26 มิ.ย. 2562
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาสร้าง(ซอยหมอบุตร) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
26 มิ.ย. 2562
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนสายซอยโรงงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
26 มิ.ย. 2562
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.จากถนนคลองจันดี8 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
26 มิ.ย. 2562
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น สายศาลาคุณพ่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
25 มิ.ย. 2562
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
22 มิ.ย. 2562
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแบคโฮเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
0
13 มิ.ย. 2562
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่ายถ่ายเอกสารขาวดำว่างแผนพัฒนาเทศบาล พร้อมเข้าเล่มสันกาวปกสี ดาวน์โหลดเอกสาร
0
13 มิ.ย. 2562
169 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 มิ.ย. 2562
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
05 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79