ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
1
25 ก.ย. 2562
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ เพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
23 ก.ย. 2562
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำจาด โครงการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบชุมชนปากมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
1
13 ก.ย. 2562
154 ประกาศ ปปช01 ราคากลางจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายพรุอาใจ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
12 ก.ย. 2562
155 ประกาศ ปปช01ราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายพรุแซงใต้ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
12 ก.ย. 2562
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในงานทะเบียนราษฎร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
10 ก.ย. 2562
157 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
02 ก.ย. 2562
158 ประกาศ ปปช01โครงการสายซอยประสงค์ - บรรจบสายคลองสูญ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
02 ก.ย. 2562
159 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยประสงค์ - บรรจบคลองสูญ หมู่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 ก.ย. 2562
160 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล. สายเชื่อมสำโรง-นาสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
27 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80