ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เก้าอี้ทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1
15 ต.ค. 2562
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 420-58-0063 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
11 ต.ค. 2562
143 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฏาคม 2562- กันยาคม2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
11 ต.ค. 2562
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
08 ต.ค. 2562
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
07 ต.ค. 2562
146 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ต.ค. 2562
147 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 ต.ค. 2562
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
25 ก.ย. 2562
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
1
25 ก.ย. 2562
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ เพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
23 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80