ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ 10,000ลิตร หมายเลขทะเบียน 81-4062 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
04 พ.ย. 2562
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บท 109 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
04 พ.ย. 2562
133 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 พ.ย. 2562
134 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 ต.ค. 2562
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงาานบ้านงานครัว โครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
29 ต.ค. 2562
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโน๊ตบุ๊ค ดาวน์โหลดเอกสาร
1
25 ต.ค. 2562
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1
25 ต.ค. 2562
138 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
25 ต.ค. 2562
139 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลจันดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
21 ต.ค. 2562
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เก้าอี้ทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1
15 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79