ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 426-53-0024 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
06 พ.ย. 2562
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องประชุมจันดี1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
06 พ.ย. 2562
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
1
05 พ.ย. 2562
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรอบเกียรติบัตรยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
05 พ.ย. 2562
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ พร้อมโต๊ะเก้าอี้ เพื่อใช้ในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
05 พ.ย. 2562
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
05 พ.ย. 2562
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับนางนพมาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
05 พ.ย. 2562
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระทงใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
05 พ.ย. 2562
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสายสะพาย ดาวน์โหลดเอกสาร
1
05 พ.ย. 2562
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศในห้องสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
1
04 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79