ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
02 ธ.ค. 2562
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-2032 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
29 พ.ย. 2562
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ดาวน์โหลดเอกสาร
1
28 พ.ย. 2562
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1
28 พ.ย. 2562
115 ข้อตกลงจัดจ้างเช่าเต็นท์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
28 พ.ย. 2562
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
28 พ.ย. 2562
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
1
27 พ.ย. 2562
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน81-2783 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
18 พ.ย. 2562
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
0
18 พ.ย. 2562
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
11 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80