ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ835 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
13 ธ.ค. 2562
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกห้องน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
13 ธ.ค. 2562
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
1
13 ธ.ค. 2562
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
0
13 ธ.ค. 2562
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน 420-52-0028 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
13 ธ.ค. 2562
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
13 ธ.ค. 2562
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน81-4062 หมายเลขครุภัณฑ์001-49-0004 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
13 ธ.ค. 2562
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
10 ธ.ค. 2562
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมป้ายศุูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1
09 ธ.ค. 2562
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
09 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80