ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 มิ.ย. 2563
2 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 พ.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน นศ 81-180 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
16 เม.ย. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ 004-36-0002 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 เม.ย. 2563
5 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ชุดเครื่องรับสัญญาณลูกข่ายระบบเสียงตามสาย)พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
13 เม.ย. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-45-0003 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
13 เม.ย. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กง 2466 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
13 เม.ย. 2563
8 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 เม.ย. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
0
09 เม.ย. 2563
10 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
02 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78