ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
13 ม.ค. 2564
2 ประกาศราคากลางซ่อมแซมรางระบายน้ำตลาดช่องป่า ดาวน์โหลดเอกสาร
9
13 ม.ค. 2564
3 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
05 ม.ค. 2564
4 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 ธ.ค. 2563
5 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
31
02 พ.ย. 2563
6 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลจันดี ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 ต.ค. 2563
7 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลจันดี ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
09 ต.ค. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่องกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 ต.ค. 2563
9 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
01 ต.ค. 2563
10 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81