ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
02 ม.ค. 2563
2 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
02 ธ.ค. 2562
3 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 พ.ย. 2562
4 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ต.ค. 2562
5 ประกาศ ปปช01 ราคากลางจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายพรุอาใจ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
12 ก.ย. 2562
6 ประกาศ ปปช01ราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายพรุแซงใต้ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
12 ก.ย. 2562
7 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 ก.ย. 2562
8 ประกาศ ปปช01โครงการสายซอยประสงค์ - บรรจบสายคลองสูญ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 ก.ย. 2562
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล. สายเชื่อมสำโรง-นาสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
27 ส.ค. 2562
10 ประกาศ ปปช01โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. สายเชื่อม คลองสำโรง - นาส้ราง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
21 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59