ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
04 ม.ค. 2565
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
03 ธ.ค. 2564
3 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ธ.ค. 2564
4 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 พ.ย. 2564
5 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 ต.ค. 2564
6 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
03 ก.ย. 2564
7 ตรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ี่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบบก.01 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
11 ส.ค. 2564
8 ประกาศเผยแพร่แบบ บก.01 ตรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
11 ส.ค. 2564
9 ประกาศเผยแพร่แบบ บก.01 ตรางแสดงวงเงินงบประมาณที่่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
11 ส.ค. 2564
10 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
03 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116