ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่องกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 ต.ค. 2563
2 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 ต.ค. 2563
3 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 ก.ย. 2563
4 ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงแผงตลาดสดเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 ส.ค. 2563
5 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 ส.ค. 2563
6 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านท้ายทุ่งชุมชนท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
29 ก.ค. 2563
7 ประกาศเผยแพร่แบบ บก.01 ตรางแสดงวงเงินงบประมาณที่่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านท้ายทุ่ง ชุมชนท่าสะท้อน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
08 ก.ค. 2563
8 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
03 ก.ค. 2563
9 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
01 มิ.ย. 2563
10 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80