ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
24 ธ.ค. 2562
82 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
18
23 ธ.ค. 2562
83 การใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
06 ธ.ค. 2562
84 ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง ในการใช้รถใช้ถนนบริเวณสี่แยกไฟแดง (แยกไทยพัฒนาฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
18 พ.ย. 2562
85 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
30 ต.ค. 2562
86 ประกาศเทศบาลตำบลจันดีเรื่องการรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
24 ต.ค. 2562
87 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลจันดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
16 ต.ค. 2562
88 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลจันดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
16 ต.ค. 2562
89 การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
08 ต.ค. 2562
90 การกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว เพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
25
09 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43