ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
06 ม.ค. 2558
82 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
28 พ.ย. 2557
83 การประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
231
07 พ.ย. 2557
84 ประชาสัมพันธ์การรับ(ย้าย)บุคลากรในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุและเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
30 ต.ค. 2557
85 การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
29 ต.ค. 2557
86 การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
29 ต.ค. 2557
87 การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
29 ต.ค. 2557
88 ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
29 ต.ค. 2557
89 ชาวจันดีร่วมใจ คืนทางเท้าให้พ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
13 ต.ค. 2557
90 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
15 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35