ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
611 ขอเชิญชมการสาธิตการใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง ดาวน์โหลดเอกสาร
425
10 มี.ค. 2551
612 เทศบาลตำบลจันดี ออกหน่วยบริการเก็บภาษีบำรุงท้องที่
510
05 มี.ค. 2551
613 เทศบาลตำบลจันดีจัดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด
514
05 มี.ค. 2551
614 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
05 มี.ค. 2551
615 ประกาศผลการเลือกตั้งประธานกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลจันดี
496
03 มี.ค. 2551
616 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
579
22 ก.พ. 2551
617 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2551 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
22 ก.พ. 2551
618 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
31 ม.ค. 2551
619 การแต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
440
31 ม.ค. 2551
620 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2550(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
464
14 ธ.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| 62 |63