ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
601 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
547
09 เม.ย. 2551
602 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง การออกระเบียบสภาเทศบาลตำบลจันดีว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
463
31 มี.ค. 2551
603 รับโอน(ย้าย)พนักงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
654
24 มี.ค. 2551
604 ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
412
21 มี.ค. 2551
605 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
417
17 มี.ค. 2551
606 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
451
17 มี.ค. 2551
607 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
436
17 มี.ค. 2551
608 ประกาศอำเภอฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
440
11 มี.ค. 2551
609 เทศบาลตำบลจันดีร่วมกับสถานีตำรวจภูธรฉวางจัดโครงการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน
541
10 มี.ค. 2551
610 เทศบาลตำบลจันดีดำเนินโครงการแจกป้ายประจำแผงลอย พ่อค้า - แม่ค้า ตลาดชุมชนพอเพียง
501
10 มี.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| 61 |62| |63