ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
591 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
403
30 มิ.ย. 2551
592 ประกาศอำเภอฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
455
24 มิ.ย. 2551
593 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2552-2554 )ของเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
606
18 มิ.ย. 2551
594 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
430
18 มิ.ย. 2551
595 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
438
05 มิ.ย. 2551
596 ขอเชิญร่วมมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน (แชลเลนจ์เดย์) ดาวน์โหลดเอกสาร
457
27 พ.ค. 2551
597 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
465
22 พ.ค. 2551
598 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
722
21 พ.ค. 2551
599 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
413
25 เม.ย. 2551
600 โครงการปั่นจักรยาน ลดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
599
21 เม.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| 60 |61| |62| |63