ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง กำหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
17
26 ต.ค. 2561
52 การให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
54
03 ส.ค. 2561
53 ขอความร่วมมือ งดเผาในที่โล่ง งดเผาขยะ / เศษใบไม้ / กิ่งใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
12 มิ.ย. 2561
54 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมประหยัดน้ำ เพื่อลดอัตราการใช้น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
24 พ.ค. 2561
55 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน รณรงค์การรักษาความสะอาด การคัดแยกและลดปริมาณขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
24 พ.ค. 2561
56 แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
15 มี.ค. 2561
57 ขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุน้อย บูชาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
15 มี.ค. 2561
58 การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
14
15 มี.ค. 2561
59 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลจันดี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
09 พ.ย. 2560
60 โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
31 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36