ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 21 มิถุนายน 2552 ร่วมเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
533
15 มิ.ย. 2552
562 กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
481
26 พ.ค. 2552
563 แจ้งเตือนประชาชนให้ระวัง “ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ” หรือ Chikhungunya ดาวน์โหลดเอกสาร
566
25 พ.ค. 2552
564 ขอเชิญร่วมใจแห่ผ้า ห่มพระธาตุน้อย บูชาพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วันที่ 25 มีนาคม - 2 เมษายน 2552 ณ วัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
755
18 มี.ค. 2552
565 เทศบาลตำบลจันดีย้ายสำนักงานไปอยู่สำนักงานเทศบาลตำบลจันดี (หลังใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
666
18 มี.ค. 2552
566 แจ้งวันเวลาและสถานที่ การขึ้นทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
459
03 มี.ค. 2552
567 ขอเชิญเที่ยว "ตลาดน้ำเทศบาลตำบลจันดี" ดาวน์โหลดเอกสาร
753
29 ม.ค. 2552
568 ขอเชิญชม คอนเสิร์ต TV 3 สัญจร ในงานเที่ยวตลาดน้ำจันดี ร่วมต้านภัยยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
741
19 ม.ค. 2552
569 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
26 ธ.ค. 2551
570 เทศบาลตำบลจันดี ขอเชิญเด็กและเยาวชนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
450
23 ธ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| 57 |58| |59| |60| |61| |62| |63