ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 การออกคำสั่งฯ แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
842
20 ส.ค. 2552
552 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
589
18 ส.ค. 2552
553 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2552 ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ถนนพาดรถไฟ) ดาวน์โหลดเอกสาร
500
06 ส.ค. 2552
554 ขอเชิญร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เสริมหลักปรัชญาพอเพียง ปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
654
29 ก.ค. 2552
555 เทศบาลตำบลจันดีขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลของสมาชิกชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
634
29 ก.ค. 2552
556 ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
547
17 ก.ค. 2552
557 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขยายระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการจดทะเบียนคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
455
17 ก.ค. 2552
558 ประกาศเทศบาลตำบลจันดีเรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
653
26 มิ.ย. 2552
559 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2553-2555 )ของเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
481
26 มิ.ย. 2552
560 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจันดี เรื่องผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
611
25 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63