ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
531 18 กันยายน 2553 ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันดี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
509
31 ส.ค. 2553
532 ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันดี(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
678
31 ส.ค. 2553
533 ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
451
04 ส.ค. 2553
534 สรุปผลการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลจันดี “จันดีเกมส์” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
525
08 ก.ค. 2553
535 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดีเข้าร่วมโครงการบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
496
17 มิ.ย. 2553
536 เชิญชมการแข่งขันกีฬาชุมชน เทศบาลตำบลจันดี “ จันดีเกมส์ ” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
700
10 มิ.ย. 2553
537 เทศบาลตำบลจันดี เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชน (Information & Service Center) ดาวน์โหลดเอกสาร
634
03 มิ.ย. 2553
538 45 วัน รวมพลัง ลดถุงพลาสติกลดโลกร้อน ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
623
01 มิ.ย. 2553
539 บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service ดาวน์โหลดเอกสาร
1131
26 พ.ค. 2553
540 ทีมเซปัคตะกร้อจันดี คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่นประชาชนทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
711
24 พ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| 54 |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63