ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
599
10 พ.ย. 2553
522 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี หยุดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
515
02 พ.ย. 2553
523 8 - 9 พ.ย.53 รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ดาวน์โหลดเอกสาร
453
01 พ.ย. 2553
524 การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
466
01 พ.ย. 2553
525 การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
434
01 พ.ย. 2553
526 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน ขอเชิญเที่ยวงาน “สานต่อ เที่ยวตลาดน้ำจันดี” ดาวน์โหลดเอกสาร
489
28 ต.ค. 2553
527 22 ตุลาคม 2553 ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “ สานต่อ เที่ยวตลาดน้ำเทศบาลตำบลจันดี ” ดาวน์โหลดเอกสาร
533
18 ต.ค. 2553
528 การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
18 ต.ค. 2553
529 การรับการสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
483
13 ก.ย. 2553
530 ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชน ร่วมลงชื่อสนับสนุนการขอพระราชทานนามถนนสายสามแยกบ้านตาล – บรรจบถนนเอเชีย 41 ดาวน์โหลดเอกสาร
546
13 ก.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53 |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63