ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 ศูนย์ประสานงานรักษาความสงบภายในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
588
13 ต.ค. 2554
492 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
630
06 ต.ค. 2554
493 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
408
23 ก.ย. 2554
494 การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
399
16 ก.ย. 2554
495 โครงการให้สถานะทางกฎหมายแก่คนไทย ที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
494
12 ก.ย. 2554
496 ขอเชิญชมและเชียร์ การแข่งขันฟุตบอล “ จันดีคัพ ” ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
605
02 ก.ย. 2554
497 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
448
02 ก.ย. 2554
498 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดาวน์โหลดเอกสาร
428
19 ส.ค. 2554
499 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
453
27 ก.ค. 2554
500 ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
492
27 ก.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63