ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ขอความร่วมมือ งดเผาในที่โล่ง งดเผาขยะ / เศษใบไม้ / กิ่งใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
12 มิ.ย. 2561
42 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมประหยัดน้ำ เพื่อลดอัตราการใช้น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
24 พ.ค. 2561
43 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน รณรงค์การรักษาความสะอาด การคัดแยกและลดปริมาณขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
24 พ.ค. 2561
44 แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
15 มี.ค. 2561
45 ขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุน้อย บูชาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
15 มี.ค. 2561
46 การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
12
15 มี.ค. 2561
47 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลจันดี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
09 พ.ย. 2560
48 โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
31 ก.ค. 2560
49 เชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 – 2563) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
31 ก.ค. 2560
50 ขอเชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
26 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35