ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีตรุษจีนจันดี ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
479
17 ม.ค. 2555
472 ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันเซปักตะกร้อ ในงานประเพณีตรุษจีนจันดี ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
571
11 ม.ค. 2555
473 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
11 ม.ค. 2555
474 เรื่อง : ตารางแผนการปฎิบัติการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
385
09 ม.ค. 2555
475 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือนธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
04 ม.ค. 2555
476 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเวลาการยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
04 ม.ค. 2555
477 สรุปผลรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
04 ม.ค. 2555
478 โครงการปลูกป่าถวายพ่อหลวง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
447
21 พ.ย. 2554
479 ขอเชิญพสกนิกรร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ 5 ธันวามหาราช” ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
391
21 พ.ย. 2554
480 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
434
19 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63