ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
320
17 มี.ค. 2551
422 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
350
17 มี.ค. 2551
423 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
344
17 มี.ค. 2551
424 ประกาศอำเภอฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
11 มี.ค. 2551
425 เทศบาลตำบลจันดีร่วมกับสถานีตำรวจภูธรฉวางจัดโครงการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน
443
10 มี.ค. 2551
426 เทศบาลตำบลจันดีดำเนินโครงการแจกป้ายประจำแผงลอย พ่อค้า - แม่ค้า ตลาดชุมชนพอเพียง
407
10 มี.ค. 2551
427 ขอเชิญชมการสาธิตการใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง ดาวน์โหลดเอกสาร
326
10 มี.ค. 2551
428 เทศบาลตำบลจันดี ออกหน่วยบริการเก็บภาษีบำรุงท้องที่
414
05 มี.ค. 2551
429 เทศบาลตำบลจันดีจัดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด
412
05 มี.ค. 2551
430 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
05 มี.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44