ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
344
05 มิ.ย. 2551
412 ขอเชิญร่วมมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน (แชลเลนจ์เดย์) ดาวน์โหลดเอกสาร
373
27 พ.ค. 2551
413 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
371
22 พ.ค. 2551
414 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
629
21 พ.ค. 2551
415 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
25 เม.ย. 2551
416 โครงการปั่นจักรยาน ลดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
510
21 เม.ย. 2551
417 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
456
09 เม.ย. 2551
418 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง การออกระเบียบสภาเทศบาลตำบลจันดีว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
375
31 มี.ค. 2551
419 รับโอน(ย้าย)พนักงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
548
24 มี.ค. 2551
420 ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
314
21 มี.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44