ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาชุมชน “ จันดีเกมส์” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
504
30 เม.ย. 2556
412 มาตรการ 5 ป 1 ข ใส่ใจปฏิบัติ ห่างไกลโรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
434
30 เม.ย. 2556
413 ขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีฉลองทรายชุมชนปากมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
409
09 เม.ย. 2556
414 ขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
02 เม.ย. 2556
415 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
421
25 มี.ค. 2556
416 ขอเชิญร่วมโครงการ “ร่วมใจรีไซเคิล เพื่อจันดีเมืองน่าอยู่” ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
396
25 มี.ค. 2556
417 เทศบาลตำบลจันดี ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ และโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
25 มี.ค. 2556
418 แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวัง การจอดรถจักรยานยนต์ในที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
413
24 มี.ค. 2556
419 ขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุน้อย บูชาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
433
19 มี.ค. 2556
420 ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี บัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
19 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63