ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
11 ต.ค. 2556
402 ขอเชิญร่วมโครงการตรวจสุขภาพเพื่อเสริมสร้างและป้องกันภัยสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
07 ต.ค. 2556
403 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “12 สิงหามหาราชินี” ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
08 ส.ค. 2556
404 ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อ เพื่อเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
550
18 ก.ค. 2556
405 ขอเชิญชวนร่วมเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
497
17 ก.ค. 2556
406 ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
433
12 ก.ค. 2556
407 ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อย แจ้งขึ้นทะเบียน เพื่อขอชดเชยการปรับราคาก๊าซหุงต้ม ดาวน์โหลดเอกสาร
520
04 ก.ค. 2556
408 ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
593
03 ก.ค. 2556
409 เชิญชวนสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
422
24 มิ.ย. 2556
410 ขอเชิญชวนร่วมโครงการ “เรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน” ดาวน์โหลดเอกสาร
383
23 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63