ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ขอเชิญร่วมการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
20 พ.ย. 2561
32 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านดิจิทัลแก่ประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
20 พ.ย. 2561
33 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ขอเชิญชวนให้เข้าเสนอราคาเช่าห้องน้ำตลาดช่องป่า ห้องน้ำตลาดสด และห้องน้ำซอยรามา ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
11
16 พ.ย. 2561
34 ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
16 พ.ย. 2561
35 โครงการรักษาฟันฟรีอำเภอฉวาง 21-11-2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
15 พ.ย. 2561
36 ประชาสัมพันธ์แจ้งเพิ่มช่องทางแสดงความคิดเห็น คำร้อง หรือ คำแนะนำ และข่าวประสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่านทางไลน์โดย @ ไลน์กลุ่ม ได้ที่เทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
17
14 พ.ย. 2561
37 ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต "จันดีก้าวไกลไร้ทุจริตเป็นภารกิจของเราทุกคน" ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 พ.ย. 2561
38 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
11
13 พ.ย. 2561
39 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง กำหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
14
26 ต.ค. 2561
40 การให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
50
03 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35