ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ขอความร่วมมือประชาชนให้งดการเผาทุกชนิดในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลจันดี
15
18 เม.ย. 2562
32 ประกาศแจ้งกำหนดการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 21-3-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
22 มี.ค. 2562
33 ประกาศเชิญชวนร่วมกิจกรรมงานประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุน้อย ปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
22 มี.ค. 2562
34 กำหนดการร่วมกิจกรรมงานประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุน้อย ปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
22 มี.ค. 2562
35 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
07 มี.ค. 2562
36 ประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอช้างกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
23 ม.ค. 2562
37 โครงการ“แยกก่อนทิ้ง” 9-1-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 ม.ค. 2562
38 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำลบลจันดี เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
28 ธ.ค. 2561
39 รายละเอียดเทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
28 ธ.ค. 2561
40 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
19
17 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36