ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศเทศบาลตำบลจันดีเรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
670
08 ธ.ค. 2552
352 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
30 พ.ย. 2552
353 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
30 พ.ย. 2552
354 การออกคำสั่งแต่งตั้งฯ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
1842
28 ส.ค. 2552
355 การออกคำสั่งฯ แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
745
20 ส.ค. 2552
356 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
494
18 ส.ค. 2552
357 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2552 ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ถนนพาดรถไฟ) ดาวน์โหลดเอกสาร
406
06 ส.ค. 2552
358 ขอเชิญร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เสริมหลักปรัชญาพอเพียง ปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
556
29 ก.ค. 2552
359 เทศบาลตำบลจันดีขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลของสมาชิกชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
535
29 ก.ค. 2552
360 ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
452
17 ก.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43