ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
343
01 พ.ย. 2553
342 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน ขอเชิญเที่ยวงาน “สานต่อ เที่ยวตลาดน้ำจันดี” ดาวน์โหลดเอกสาร
391
28 ต.ค. 2553
343 22 ตุลาคม 2553 ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “ สานต่อ เที่ยวตลาดน้ำเทศบาลตำบลจันดี ” ดาวน์โหลดเอกสาร
436
18 ต.ค. 2553
344 การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
338
18 ต.ค. 2553
345 การรับการสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
389
13 ก.ย. 2553
346 ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชน ร่วมลงชื่อสนับสนุนการขอพระราชทานนามถนนสายสามแยกบ้านตาล – บรรจบถนนเอเชีย 41 ดาวน์โหลดเอกสาร
453
13 ก.ย. 2553
347 18 กันยายน 2553 ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันดี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
410
31 ส.ค. 2553
348 ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันดี(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
578
31 ส.ค. 2553
349 ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
358
04 ส.ค. 2553
350 สรุปผลการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลจันดี “จันดีเกมส์” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
431
08 ก.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44