ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 เทศบาลตำบลจันดีร่วมกับสถานีตำรวจภูธรฉวางจัดโครงการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน
430
10 มี.ค. 2551
342 เทศบาลตำบลจันดีดำเนินโครงการแจกป้ายประจำแผงลอย พ่อค้า - แม่ค้า ตลาดชุมชนพอเพียง
394
10 มี.ค. 2551
343 ขอเชิญชมการสาธิตการใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง ดาวน์โหลดเอกสาร
312
10 มี.ค. 2551
344 เทศบาลตำบลจันดี ออกหน่วยบริการเก็บภาษีบำรุงท้องที่
399
05 มี.ค. 2551
345 เทศบาลตำบลจันดีจัดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด
397
05 มี.ค. 2551
346 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
05 มี.ค. 2551
347 ประกาศผลการเลือกตั้งประธานกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลจันดี
385
03 มี.ค. 2551
348 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
470
22 ก.พ. 2551
349 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2551 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
22 ก.พ. 2551
350 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
31 ม.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36