ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
308
25 เม.ย. 2551
332 โครงการปั่นจักรยาน ลดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
496
21 เม.ย. 2551
333 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
442
09 เม.ย. 2551
334 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง การออกระเบียบสภาเทศบาลตำบลจันดีว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
361
31 มี.ค. 2551
335 รับโอน(ย้าย)พนักงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
530
24 มี.ค. 2551
336 ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
299
21 มี.ค. 2551
337 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
303
17 มี.ค. 2551
338 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
333
17 มี.ค. 2551
339 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
327
17 มี.ค. 2551
340 ประกาศอำเภอฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
11 มี.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36