ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ขอเชิญชมการสาธิตการใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง ดาวน์โหลดเอกสาร
310
10 มี.ค. 2551
332 เทศบาลตำบลจันดี ออกหน่วยบริการเก็บภาษีบำรุงท้องที่
397
05 มี.ค. 2551
333 เทศบาลตำบลจันดีจัดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด
395
05 มี.ค. 2551
334 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
312
05 มี.ค. 2551
335 ประกาศผลการเลือกตั้งประธานกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลจันดี
383
03 มี.ค. 2551
336 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
467
22 ก.พ. 2551
337 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2551 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
22 ก.พ. 2551
338 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
31 ม.ค. 2551
339 การแต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
320
31 ม.ค. 2551
340 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2550(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
336
14 ธ.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35