ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
439
09 เม.ย. 2551
322 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง การออกระเบียบสภาเทศบาลตำบลจันดีว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
358
31 มี.ค. 2551
323 รับโอน(ย้าย)พนักงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
525
24 มี.ค. 2551
324 ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
296
21 มี.ค. 2551
325 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
300
17 มี.ค. 2551
326 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
330
17 มี.ค. 2551
327 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
324
17 มี.ค. 2551
328 ประกาศอำเภอฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
11 มี.ค. 2551
329 เทศบาลตำบลจันดีร่วมกับสถานีตำรวจภูธรฉวางจัดโครงการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน
427
10 มี.ค. 2551
330 เทศบาลตำบลจันดีดำเนินโครงการแจกป้ายประจำแผงลอย พ่อค้า - แม่ค้า ตลาดชุมชนพอเพียง
391
10 มี.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35