ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ดาวน์โหลดเอกสาร
343
04 ส.ค. 2551
322 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
345
11 ก.ค. 2551
323 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
300
30 มิ.ย. 2551
324 ประกาศอำเภอฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
24 มิ.ย. 2551
325 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2552-2554 )ของเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
495
18 มิ.ย. 2551
326 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
18 มิ.ย. 2551
327 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
328
05 มิ.ย. 2551
328 ขอเชิญร่วมมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน (แชลเลนจ์เดย์) ดาวน์โหลดเอกสาร
360
27 พ.ค. 2551
329 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
357
22 พ.ค. 2551
330 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
615
21 พ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36