ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
298
30 มิ.ย. 2551
312 ประกาศอำเภอฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
24 มิ.ย. 2551
313 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2552-2554 )ของเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
493
18 มิ.ย. 2551
314 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
18 มิ.ย. 2551
315 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
326
05 มิ.ย. 2551
316 ขอเชิญร่วมมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน (แชลเลนจ์เดย์) ดาวน์โหลดเอกสาร
358
27 พ.ค. 2551
317 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
355
22 พ.ค. 2551
318 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
612
21 พ.ค. 2551
319 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
306
25 เม.ย. 2551
320 โครงการปั่นจักรยาน ลดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
494
21 เม.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35