ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ขอเชิญร่วมการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
146
20 พ.ย. 2561
312 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านดิจิทัลแก่ประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
135
20 พ.ย. 2561
313 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง ขอเชิญชวนให้เข้าเสนอราคาเช่าห้องน้ำตลาดช่องป่า ห้องน้ำตลาดสด และห้องน้ำซอยรามา ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
142
16 พ.ย. 2561
314 ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
16 พ.ย. 2561
315 โครงการรักษาฟันฟรีอำเภอฉวาง 21-11-2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
15 พ.ย. 2561
316 ประชาสัมพันธ์แจ้งเพิ่มช่องทางแสดงความคิดเห็น คำร้อง หรือ คำแนะนำ และข่าวประสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่านทางไลน์โดย @ ไลน์กลุ่ม ได้ที่เทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
151
14 พ.ย. 2561
317 ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต "จันดีก้าวไกลไร้ทุจริตเป็นภารกิจของเราทุกคน" ดาวน์โหลดเอกสาร
145
14 พ.ย. 2561
318 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
134
13 พ.ย. 2561
319 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง กำหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
140
26 ต.ค. 2561
320 การให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
179
03 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63