ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
26 ธ.ค. 2551
302 เทศบาลตำบลจันดี ขอเชิญเด็กและเยาวชนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
23 ธ.ค. 2551
303 เทศบาลตำบลจันดีจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
23 ธ.ค. 2551
304 ขอเชิญ ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
16 ธ.ค. 2551
305 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลจันดี พร้อมให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
431
15 ธ.ค. 2551
306 เชิญชมมหกรรมคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจรต้านภัยยาเสพติดและร่วมพิธีเปิดตลาดน้ำเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
364
15 ธ.ค. 2551
307 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา คุณสัมพันธ์ เหลืองวรพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
529
01 ธ.ค. 2551
308 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา คุณสัมพันธ์ เหลืองวรพันธ์ ระดับมัธยมศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
360
01 ธ.ค. 2551
309 รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา คุณสัมพันธ์ เหลืองวรพันธ์ ระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
375
01 ธ.ค. 2551
310 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
333
01 ธ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36