ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชน กับกิจกรรมนั่งม้าเหล็ก กอดเมืองลิกอร์ “แห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครฯ อุ่นใจได้บุญ” ดาวน์โหลดเอกสาร
411
08 ก.พ. 2554
302 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
510
27 ธ.ค. 2553
303 ขอเชิญร่วมกิจกรรมต้อนรับศักราชใหม่ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
471
14 ธ.ค. 2553
304 เทศบาลตำบลจันดีออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
406
14 ธ.ค. 2553
305 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
358
07 ธ.ค. 2553
306 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
375
03 ธ.ค. 2553
307 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
473
29 พ.ย. 2553
308 สรุปผลการประกวดหนูน้อยนพมาศและการประกวดกระทง ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
421
23 พ.ย. 2553
309 ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
501
10 พ.ย. 2553
310 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี หยุดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
02 พ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41