ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2553-2555 )ของเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
379
26 มิ.ย. 2552
292 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจันดี เรื่องผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
503
25 มิ.ย. 2552
293 21 มิถุนายน 2552 ร่วมเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
426
15 มิ.ย. 2552
294 กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
374
26 พ.ค. 2552
295 แจ้งเตือนประชาชนให้ระวัง “ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ” หรือ Chikhungunya ดาวน์โหลดเอกสาร
395
25 พ.ค. 2552
296 ขอเชิญร่วมใจแห่ผ้า ห่มพระธาตุน้อย บูชาพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วันที่ 25 มีนาคม - 2 เมษายน 2552 ณ วัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
621
18 มี.ค. 2552
297 เทศบาลตำบลจันดีย้ายสำนักงานไปอยู่สำนักงานเทศบาลตำบลจันดี (หลังใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
559
18 มี.ค. 2552
298 แจ้งวันเวลาและสถานที่ การขึ้นทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
357
03 มี.ค. 2552
299 ขอเชิญเที่ยว "ตลาดน้ำเทศบาลตำบลจันดี" ดาวน์โหลดเอกสาร
652
29 ม.ค. 2552
300 ขอเชิญชม คอนเสิร์ต TV 3 สัญจร ในงานเที่ยวตลาดน้ำจันดี ร่วมต้านภัยยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
624
19 ม.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36