ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 สืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
27 ต.ค. 2554
292 ขอเชิญร่วมพิธีเปิด ศูนย์ประสานงานรักษาความสงบภายในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
309
27 ต.ค. 2554
293 การจัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
317
27 ต.ค. 2554
294 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
13 ต.ค. 2554
295 ศูนย์ประสานงานรักษาความสงบภายในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
487
13 ต.ค. 2554
296 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
526
06 ต.ค. 2554
297 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลจันดี สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
23 ก.ย. 2554
298 การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
296
16 ก.ย. 2554
299 โครงการให้สถานะทางกฎหมายแก่คนไทย ที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
397
12 ก.ย. 2554
300 ขอเชิญชมและเชียร์ การแข่งขันฟุตบอล “ จันดีคัพ ” ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
505
02 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43