ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
25 ก.พ. 2565
22 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
24 ก.พ. 2565
23 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง งดขายหรือจำหน่ายสุราทุกชนิด ดาวน์โหลดเอกสาร
29
18 ก.พ. 2565
24 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 07/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
18 ก.พ. 2565
25 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
01 ก.พ. 2565
26 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
28 ม.ค. 2565
27 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
26 ม.ค. 2565
28 งด ลด เลี่ยง ไม่เสี่ยงเกิดไฟป่าและหมอกควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
21 ม.ค. 2565
29 ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
47
21 ม.ค. 2565
30 ระเบียบการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อจันดี ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
21 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63