ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ขอเชิญผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
06 ส.ค. 2562
22 ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
06 ส.ค. 2562
23 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
02 ก.ค. 2562
24 การฉีดพ่นเคมีกำจัดยุงในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
18
21 มิ.ย. 2562
25 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
10
18 มิ.ย. 2562
26 เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
9
10 มิ.ย. 2562
27 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมเพื่อจันดีเมืองน่าอยู่ สะอาดสวยงามอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
24 พ.ค. 2562
28 ขอเชิญประชาชนที่เคยมาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลจันดีตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจันดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
10 พ.ค. 2562
29 ขอเชิญบุคลากรเทศบาลตำบลจันดีที่ปฏิบัติงานเกิน 1 ปี ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจันดี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
10 พ.ค. 2562
30 คู่มือการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ในระดับพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36