ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 21 มิถุนายน 2552 ร่วมเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
424
15 มิ.ย. 2552
282 กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
372
26 พ.ค. 2552
283 แจ้งเตือนประชาชนให้ระวัง “ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ” หรือ Chikhungunya ดาวน์โหลดเอกสาร
393
25 พ.ค. 2552
284 ขอเชิญร่วมใจแห่ผ้า ห่มพระธาตุน้อย บูชาพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วันที่ 25 มีนาคม - 2 เมษายน 2552 ณ วัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
618
18 มี.ค. 2552
285 เทศบาลตำบลจันดีย้ายสำนักงานไปอยู่สำนักงานเทศบาลตำบลจันดี (หลังใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
557
18 มี.ค. 2552
286 แจ้งวันเวลาและสถานที่ การขึ้นทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
355
03 มี.ค. 2552
287 ขอเชิญเที่ยว "ตลาดน้ำเทศบาลตำบลจันดี" ดาวน์โหลดเอกสาร
650
29 ม.ค. 2552
288 ขอเชิญชม คอนเสิร์ต TV 3 สัญจร ในงานเที่ยวตลาดน้ำจันดี ร่วมต้านภัยยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
620
19 ม.ค. 2552
289 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
26 ธ.ค. 2551
290 เทศบาลตำบลจันดี ขอเชิญเด็กและเยาวชนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
23 ธ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35