ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
30 พ.ย. 2552
282 การออกคำสั่งแต่งตั้งฯ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
1828
28 ส.ค. 2552
283 การออกคำสั่งฯ แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
732
20 ส.ค. 2552
284 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
481
18 ส.ค. 2552
285 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2552 ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ถนนพาดรถไฟ) ดาวน์โหลดเอกสาร
393
06 ส.ค. 2552
286 ขอเชิญร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เสริมหลักปรัชญาพอเพียง ปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
543
29 ก.ค. 2552
287 เทศบาลตำบลจันดีขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลของสมาชิกชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
523
29 ก.ค. 2552
288 ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
440
17 ก.ค. 2552
289 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขยายระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการจดทะเบียนคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
351
17 ก.ค. 2552
290 ประกาศเทศบาลตำบลจันดีเรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
551
26 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36