ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศเทศบาลตำบลจันดีเรื่องการรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
160
24 ต.ค. 2562
282 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลจันดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
16 ต.ค. 2562
283 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลจันดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
16 ต.ค. 2562
284 การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
08 ต.ค. 2562
285 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง การประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
63
30 ก.ย. 2562
286 การกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว เพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
133
09 ก.ย. 2562
287 ขอเชิญผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
06 ส.ค. 2562
288 ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
06 ส.ค. 2562
289 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
181
02 ก.ค. 2562
290 การฉีดพ่นเคมีกำจัดยุงในเขตเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
140
21 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63