ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 การออกคำสั่งฯ แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
729
20 ส.ค. 2552
272 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
479
18 ส.ค. 2552
273 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2552 ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ถนนพาดรถไฟ) ดาวน์โหลดเอกสาร
391
06 ส.ค. 2552
274 ขอเชิญร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เสริมหลักปรัชญาพอเพียง ปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
541
29 ก.ค. 2552
275 เทศบาลตำบลจันดีขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลของสมาชิกชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
521
29 ก.ค. 2552
276 ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
438
17 ก.ค. 2552
277 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขยายระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการจดทะเบียนคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
348
17 ก.ค. 2552
278 ประกาศเทศบาลตำบลจันดีเรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
549
26 มิ.ย. 2552
279 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2553-2555 )ของเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
377
26 มิ.ย. 2552
280 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจันดี เรื่องผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
500
25 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35