ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 การรับการสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
376
13 ก.ย. 2553
262 ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชน ร่วมลงชื่อสนับสนุนการขอพระราชทานนามถนนสายสามแยกบ้านตาล – บรรจบถนนเอเชีย 41 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
13 ก.ย. 2553
263 18 กันยายน 2553 ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันดี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
395
31 ส.ค. 2553
264 ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันดี(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
563
31 ส.ค. 2553
265 ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
344
04 ส.ค. 2553
266 สรุปผลการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลจันดี “จันดีเกมส์” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
413
08 ก.ค. 2553
267 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดีเข้าร่วมโครงการบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
366
17 มิ.ย. 2553
268 เชิญชมการแข่งขันกีฬาชุมชน เทศบาลตำบลจันดี “ จันดีเกมส์ ” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
590
10 มิ.ย. 2553
269 เทศบาลตำบลจันดี เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชน (Information & Service Center) ดาวน์โหลดเอกสาร
520
03 มิ.ย. 2553
270 45 วัน รวมพลัง ลดถุงพลาสติกลดโลกร้อน ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
512
01 มิ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36