ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
11 ม.ค. 2555
262 เรื่อง : ตารางแผนการปฎิบัติการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
287
09 ม.ค. 2555
263 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลจันดี ประจำเดือนธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
04 ม.ค. 2555
264 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเวลาการยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
04 ม.ค. 2555
265 สรุปผลรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
04 ม.ค. 2555
266 โครงการปลูกป่าถวายพ่อหลวง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
348
21 พ.ย. 2554
267 ขอเชิญพสกนิกรร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ 5 ธันวามหาราช” ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
21 พ.ย. 2554
268 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
19 พ.ย. 2554
269 ประกาศเทศบาลตำบลจันดี เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
312
18 พ.ย. 2554
270 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
11 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41