ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 18 กันยายน 2553 ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันดี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
393
31 ส.ค. 2553
252 ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันดี(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
561
31 ส.ค. 2553
253 ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
342
04 ส.ค. 2553
254 สรุปผลการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลจันดี “จันดีเกมส์” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
08 ก.ค. 2553
255 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดีเข้าร่วมโครงการบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
364
17 มิ.ย. 2553
256 เชิญชมการแข่งขันกีฬาชุมชน เทศบาลตำบลจันดี “ จันดีเกมส์ ” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
587
10 มิ.ย. 2553
257 เทศบาลตำบลจันดี เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชน (Information & Service Center) ดาวน์โหลดเอกสาร
518
03 มิ.ย. 2553
258 45 วัน รวมพลัง ลดถุงพลาสติกลดโลกร้อน ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
510
01 มิ.ย. 2553
259 บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service ดาวน์โหลดเอกสาร
997
26 พ.ค. 2553
260 ทีมเซปัคตะกร้อจันดี คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่นประชาชนทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
594
24 พ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35